Slik ivaretar vi ditt personvern

Personvern er viktig for Metafocus og vi er veldig bevisst ansvaret i forhold til å sikre og behandle dine opplysninger med varsomhet. Her finner du generell informasjon om hvordan Metafocus behandler personopplysninger og hvilke rettigheter du har.

Personvernerklæring

Hvorfor samler vi inn personopplysninger?
Når du henvender deg til oss via vårt kontaktskjema, behøver vi opplysninger fra deg slik at vi kan følge deg opp.
Hvilke personopplysninger samler vi inn?
Vi lagrer Navn, Telefonnummer, E-postadresse og eventuelt Firmanavn når du kontakter oss via kontaktskjemaet vårt. Disse opplysningene lagres så lenge det er nødvendig ut fra formålet. Når vi ikke lenger har behov for dem sletter vi de manuelt.
La oss si at du melder inn et problem i en løsning vi har utviklet og drifter for selskapet du jobber i. Vi leser meldingen din, følger deg opp, og når vi har funnet en løsning beholder vi din kontaktinformasjon videre fordi det kan være nyttig. Et halvt år senere får i beskjed om at du starter i ny jobb i nytt firma. En annen person overtar ansvaret for vedlikeholdet og dialogen rundt løsningen. Da har vi har ikke lenger behov for personopplysningene dine så vi sletter dem.
Personvern ved bruk av Digiforms
Vi i Metafocus har også ansvar for personopplysninger registrert i forbindelse med bruk og tilgang til programvaren Digiforms. Dette reguleres gjennom egne kundeavtaler med tilhørende databehandleravtale.
Deling av personopplysninger
I utgangspunktet deler vi aldri dine personopplysninger, men vi har noen samarbeidspartnere som vi bruker for å gjøre løsningene vi lager bedre og sikrere. Hvis det er nødvendig for oss å dele dine opplysninger med en slik tredjepart vil du aktivt måtte godkjenne en egen databehandleravtale for dette. Vi gir ikke ut eller selger dine opplysninger til andre tredjeparter.
Dine rettigheter
I forbindelse med personopplysninger har du som person en del lovfestede rettigheter:

     
  • Du har rett til å vite hvilke type opplysninger vi lagrer om deg og hvorfor vi lagrer opplysningene. Hvordan vi overholder dette forklarer vi tidligere i denne teksten.

  •  
  • Du har rett til innsyn, dvs. å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om akkurat deg. Oversikt over dette kan du få hvis du kontakter oss.

  •  
  • Du har rett til å få slettet opplysninger vi har lagret om deg, og du kan rette opplysninger som er feil. Kontakt oss og vi sletter/retter. Merk at ikke alle opplysninger kan slettes på grunn av lovkrav (for eksempel. regnskapsopplysninger).

  •  
  • Du har rett til å klage hvis du mener at rettighetene dine ikke er ivaretatt. Mener du at vi har gjort noe feil håper vi at du først kontakter oss. Du har imidlertid alltid rett til å klage til Datatilsynet.
Mer utfyllende opplysninger om dine rettigheter finner du hos Datatilsynet.